Atencions bàsiques a la vida diaria.

Serveis mèdics i d'enfermeria

Menús propis amb dietes adaptades

Fisioterapia i rehabilitació

Animació socio-cultural

Tallers de memòria i estimulació

Already replace lost teeth lifelike.