Als Centres Residencials per a la 3ª Edat Les Onades, tots els Professionals que integren l’equip, fonamenten el tracte als Residents respectant els següents valors:

Residencia de la tercera edad les onades - Vilanova i la Geltru

En relació amb els destinataris i amb la nostra forma d’entendre:

  • Dignitat: Reconeixem la plena dignitat de tota persona siguin com siguin les seves condicions físiques, psíquiques o socials.
  • La Vellesa com a Valor: Considerem la vellesa com a etapa de plenitud, no de decadència, oberta a noves experiències cap a les quals impulsem.
  • Personalització: Considerem a cada persona com a ser individual i, a partir de un concepte integral de la persona humana, integrant totes les seves dimensions i pretenent desenvolupant totes elles.
  • Proximitat: Revestim el tracte i el servei a les persones amb valors humans i de convivència com l’amabilitat, la proximitat, la tendresa, la comprensió, la compassió…
  • Actitud de servei: Entenem el servei com una actitud de cerca i anticipació a les necessitats i les demandes de les persones i de la societat.

En relació  amb la nostra forma d’entendre’ns:

  • Sentit d’equip: Concebem el treball en equip, no solament com un imperatiu organitzacional, sinó com una cultura de col·laboració i comunicació, que presideix la nostra tasca,  i les nostres relacions  professionals.
  • Qualitat: Tenim com a estímuls la satisfacció de l’usuari, la satisfacció pel treball ben fet, la millora contínua i la cerca de l’excel·lència.
  • Eficiència: L’eficiència pretén la cerca de resultats que validin la nostra actuació i l’optimització en la utilització dels nostres recursos.
  • Dinamisme: Ens permet tenir la capacitat d’adaptació i agilitat necessàries en un entorn canviant i assumir el nostre compromís d’innovació en el saber fer assistencial.
  • Colaboració: Davant els qui desenvolupen projectes similars i/o complementaris, compartint cultura i inspiració, adoptem una actitud d’obertura, de col·laboració i de cerca d’harmonia.